Om Global Goals Programme

Global Goals Programme er målrettet STX. I samarbejde med Røde Kors har vi en klar målsætning med FN's verdensmål som omdrejningspunkt. 

Et program om vores fælles verden

 

Hvordan løser vi fremtidens globale vandring mod byerne uden at se flere slumkvarterer og mere forurening? Og hvordan får vi knækket kurven, så hver tiende unge dansker ikke længere føler sig ensom?

 

De og mange andre udfordringer, der knytter sig til FNs 17 verdensmål, kan eleverne arbejde med i Global Goals Programme. De lærer at udtænke innovative løsninger, der kan være med til at løse nogle af verdens virkelige problemer. Som underviser kan du tage udgangspunkt i en af de seks konkrete og virkelighedsnære cases, som vi har udarbejdet i samarbejde med Røde Kors og som knytter sig til forskellige verdensmål. Du kan også arbejde frit inden for alle verdensmål og fagligheder. Der er rig mulighed for at arbejde tværfagligt, men det er ikke en forudsætning. Du bestemmer selv, hvor mange timer, du afsætter til projektet.

 

 

 

Vi tilbyder et virklighednært program

 

Deltagelse i Global Goals Programme:

er nem at gå i gang med med lærerudviklet undervisningsmateriale og didaktisk sparring og forberedelse af processen og sammensætning af forløb.

• viser eleverne, at de med egne konkrete ideer og løsninger kan være med til at gøre en forskel for dem selv og samfundet.

• styrker elevernes forståelse af, at de selvstændigt kan anvende deres kernefaglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.

• hjælper eleverne til at reflektere over egen udvikling og arbejde med at sætte egne faglige mål.

• styrker elevernes evne til at udtrykke sig præcist og nuanceret mundtligt, skriftligt og multimodalt.

• styrker elevernes evne til at håndtere usikkerhed og modtage ekstern feedback.

• giver en god ramme for at opfylde bekendtgørelsens krav om at arbejde med globalisering, karrierelæring, digitale kompetencer, innovation og flerfaglige forløb i en handlingsmæssig kontekst

 

Læs mere her

 

 

 

Samarbejdet med Røde Kors:

 

Med Røde Kors som samarbejdspartner er det muligt at tilbyde et stærkt og spændende undervisningsprogram som Global Goals Programme med nærværende og fagligt relevante cases. Røde Kors er en stærk samarbejdspartner, der som verdens største humanitære hjælpeorganisation dagligt møder problemstillinger og udfordringer, der er tæt forbundet til FNs Verdensmål. Det stiller krav til om at være innovativ og kreativ for at løse dem og hjælpe flere.  

 

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation med afdelinger i 192 lande. Røde Kors har ca. 13 millioner frivillige fordelt i alle verdens lande, derfor er Røde Kors næsten altid blandt de første, der når frem med hjælpen. Katastrofer, herunder naturkatastrofer, er centralt i vores arbejde. Det samme gælder krig, hvor Røde Kors har et særligt mandat til at yde nødhjælp på slagmarken. Endelig er Røde Kors i dag også sammen med FN en af de helt store aktører, når det handler om langsigtet udvikling i de fattigste lande i verden. Røde Kors er til stede i verdens brændpunkter. Jordskælv, tørke, borgerkrig, orkaner, epidemier. Røde Kors er der med sygeplejersker, logistikere, chauffører, tømrere og læger. Og de skal alle bruge innovative løsninger til at hjælpe flere, hurtigere og billigere! 

Røde Kors og Global Goals Programme